Informace o přípravném kurzu:

Kurz probíhá na ČVUT pod vedením Ing. Pavla Hrziny, PhD. Kurz probíhá podle osnov zkoušení.

Informace ke zkoušce:
  • zkouška probíhá podle hodnotícího standardu, zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (viz. odkaz)
  • uchazeč musí vyplnit a poslat přihlášku
  • profesní kvalifikace je požadavkem dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.
  • zkouška probíhá 10 hodin, které je možno rozdělit do dvou dnů po 5 hodinách
  • zkouška má ústní, písemnou a praktickou část
  • zkouška proběhne na fotovoltaickém polygonu
  • uchazeč musí předložit následuijící dokumenty u zkoušky: občanský průkaz, osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice – pracovníci pro samostatnou činnost podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
  • po úspěšné zkoušce absolvent získá osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má platnost 5 let (dle § 10d odstavce 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií)

Uchazeč je povinen přiložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti. Dále i doložit předem osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice – pracovníci pro samostatnou činnost podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Základní zkušenosti s montováním fotovoltaických systémů jsou předpokladem úspěšného složení zkoušky.

Rezervace termínu pro uchazeče nabývá platnosti až po zaplacení poplatku.

Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení kurzu i zkoušky v případě nízkého zájmu. V takovém případě bude poplatek vrácen uchazeči v plné výši.

Přípravný kurz je předpokladem pro přístup ke zkoušce.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu +420 720 219 485 nebo e-mailu info@ioz.cz

Přihláška

Kurz státní kvalifikace:
Elektromontér/ka fotovoltaických systémů (26-014-H)

Slevový kód není platný